Hakelämpölaitokset

Hesesteel® -hakelämpölaitoksella on erinomainen energiatase.

Haketta poltetaan optimaalinen määrä ja lämmön talteenotto savukaasuista on tehokasta.

Hesesteel® -teknologian avulla vähennetään radikaalisti energiantuotannon CO2-päästöjä.

Hesesteel® -hakelämpölaitoksia on valmistettu yli 25 vuotta.

Elinkaariajattelumme perustuu tutkittuun teknologiaan, ei tuotekehitykseen asiakkaan laitoksessa. Valmiit laitokset ovat helppoja käyttää ja erittäin varmatoimisia.

Energian tuotannossa käytettävä hake voidaan hankkia läheltä lämpölaitosta, jolloin rekkakuljetusten päästöt ovat vähäiset. Testatun savukaasujen puhdistusteknologian avulla poltosta syntyvät hiukkaspäästöt ovat minimaalliset; käytännössä piipun päästä näkyvät ”päästöt” ovat vesihöyryä.